Skip to main content

Ευχαριστήριο για τον εμπλουτισμό της Βιβ

Ευχαριστούμε τους Γονείς, τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς που συνδράμουν με τις δωρεές λογοτεχνικών βιβλίων στον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης μας. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται προς όφελος των μαθητών/τριών μας.